image6

Phở Thìn 13 Lò Đúc - Nơi lưu giữ hồn Phở Việt